Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluge čišćenja uredskih prostorija Grada Zadra - ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave MN 020-35/22.

 Obavijest o nadmetanju objavljena je 17. studenog 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0045769

 Rok za dostavu ponuda je 07. prosinca 2022. godine do 13:00 sati.