Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za društvene i druge posebne usluge s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine u predmetu nabave: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine, evid.br. MN 020-2/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 19. veljače 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0007185

Krajnji rok za dostavu ponuda je 6. ožujka 2020. godine do 11:00 sati.