Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u predmetu nabave: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra  u 2016. i 2017. godini, evid. br. MN 15/15. Poziv na nadmetanje objavljen je 28. listopada. 2015 godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0034171.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. studenoga 2015.g. do 14:00 sati.