Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za društvene i druge posebne usluge u predmetu nabave: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra, evidencijski broj nabave MN 020-1/24.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 21. ožujka 2024. godine u "novom" Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2024/S F21-0000138

Rok za dostavu ponuda je 8. travnja 2024. godine do 13:00 sati.