Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za društvene i druge posebne usluge  u predmetu nabave: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra – ponovljeni postupak, evid.br. MN 020-32/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 24. travnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S F21-0016028.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2020. godine do 11:00 sati.