Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje male vrijednosti, u predmetu: Usluga projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade, evid.br. MN 050-36/20.

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - javna nabava s ponuditeljem: Atrij d.o.o. iz Zadra objavljena je 4. studenoga 2020. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem  2020/S F15-0039879.