Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za uspostavu inteligentnih transportnih sustava (ITS) za područje grada Zadra (I. faza), evid.br. MN 050-48/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 22. studenoga 2019. godine Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0046158

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 3. siječnja 2020. godine do 11:00 sati.