Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:Uređenje interijera novog dijela Gradske knjižnice (odjel za mlade i glazbeno-filmska zbirka) u Centru za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade, evidencijski broj nabave: MN 080-28/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 3. kolovoza 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0031433.

Rok za dostavu ponuda je 23. kolovoza 2022. godine do 13:00 sati.