Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Uređenje i tematizacija plaže Kolovare, evid.br. MN 050-49/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 14. studenoga 2019. godine Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0045034.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2020. godine do 13:00 sati.