Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Uređenje dijela okoliša stambenog naselja Smiljevac uz ulicu Petra Skoka, evid. br. MN 10/14. Poziv na nadmetanje objavljen je 10.12.2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2014/S 002-0056968.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30.12.2014.g. do 14,00 sati.