Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u 2020.g., evidencijski broj nabave JP 110-58/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. ožujka 2020. do 14:00 sati.

Temeljem članka 21. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, br. 1/19) Naručitelj dana 02. travnja 2020. godine objavljuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave, te ista postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.