Grad Zadar objavio je Ispravak poziva za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u predmetu nabave ugradnja solarnog sustava i plinske instalacije u ŠC Višnjik, evid.br. MN 20/12.  Ispravak poziva za nadmetanje objavljen je 30.11.2012. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2012/S 014-0086551.