Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Telekomunikacijska usluga u mobilnoj mreži i nabava uređaja za dvije godine, evid.br. MN 020-51/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 30. prosinca 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0050721

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. siječnja 2020. godine do 13:00 sati.