Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Sanacija mrtvačnice i servisnih prostora na Gradskom groblju u Zadru, evidencijski broj nabave MN 060-12/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 5. svibnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0018572

Rok za dostavu ponuda je 31. svibnja 2022. godine do 13:00 sati.