Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu:Sanacija križanja ulica Puta Biliga i Hrvatskog sabora, evidencijski broj nabave JP 060-77/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 4. listopada 2019. godine do 14:00 sati.

Temeljem članka 21. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, br. 1/19) Naručitelj dana 30. prosinca 2019. godine objavljuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave, te ista postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.