Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Sanacija izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru - ponovljeni postupak, evid.br. MN 080-32/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 4. lipnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0022541. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. lipnja 2019. godine do 13:00 sati.