Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija raskrižja Ulice braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste u Zadru, evid.br. MN 060-30/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. prosinca 2019. godine Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0049452

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 8. siječnja 2020. godine do 13:00 sati.