Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Rekonstrukcija pristupne ceste na D8 i benkovačku cestu, evid. br. MN 13/16. Poziv na nadmetanje objavljen je 21. prosinca 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0028533

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. siječnja 2017. godine do 10:00 sati