Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija Osnovne škole Krune Krstića, Područna škola Ploče, evid.br. MN 060-30/18-17. Obavijest o nadmetanju objavljena je 23. studenog 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0032866

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. prosinca 2018. godine do 13:00 sati.