Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija javne rasvjete u Perivoju Vladimira Nazora i Kraljice Jelene, evid.br. MN 16/15. Poziv za nadmetanje objavljen je 27. studenog 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0036930.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. prosinca 2015. godine do 14:00 sati.