Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:Rekonstrukcija dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana, evidencijski broj nabave: MN 060-13/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. kolovoza 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0032978

Rok za dostavu ponuda je 17. listopada 2022. godine do 13:00 sati.