Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na rekonstrukciji i nadogradnji Centra za mlade, evid.br. MN 050-11/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 5. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0026716

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. kolovoza 2019. godine do 11:00 sati.