Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na nadogradnji i rekonstrukciji predškolske ustanove Pčelica u Zadru, evidencijski broj nabave: MN 050-6/23.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 26. srpnja 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0032021

Rok za dostavu ponuda je 6. listopada 2023. godine do 11:00 sati.