Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno, evidencijski broj nabave MN 050-12/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 3. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0032302

Rok za dostavu ponuda je 11. listopada 2021. godine do 13:00 sati.