Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na dovršenju i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire“, evid.br. MN 060-31/18-18.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 19. prosinca 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0035808.

 

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2019. godine do 13:00 sati.