Grad Zadar pokrenuo je otvoreni natječaj male vrijednosti u predmetu: Projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru - Projekt Centar za mlade, evidencijski broj MN 050-4/21.

Obavijest o projektnom natječaju objavljena je 16. lipnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S F12-0022728 i na internetskoj stranici Društva arhitekata Zadra.

Rok za predaju natječajnih radova je 23. kolovoza 2021. godine do 13:00 sati.