Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje male vrijednosti, u predmetu: Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Ulice Bedemi zadarskih pobuna, evid.br. MN 050-46/19.

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - javna nabava s ponuditeljem: Rene d.o.o., iz Zadra objavljena je 23. listopada 2019. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2019/S F15-0041796.