Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje male vrijednosti, u predmetu: Projektantski nadzor na radovima na dovršetku i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „MOCIRE“, evid.br. MN 060-44/19.

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - javna nabava s ponuditeljem: OPTIMA d.o.o. iz Zadra objavljena je 16. prosinca 2019. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2019/S F15-0049127.