Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje male vrijednosti, u predmetu: Projektantski nadzor na izgradnji škole na Novom Bokanjcu, evid.br. MN 060-43/19.

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - javna nabava s ponuditeljem: BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra objavljena je 3. prosinca 2019. godine u EOJN Narodnih novina pod brojem: 2019/S F15-0047533.