Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, evidencijski broj nabave: VN 110-3/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 15. veljače 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0006030

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. ožujka 2021. godine do 14:00 sati.