Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Gradnja raskrižja Ulice J.J. Strossmayera i Ulice I. Mažuranića u Zadru  evid.br. MN 5/17.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/16") objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 7 (sedam) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte javna.nabava@grad-zadar.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.