Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj VN 110-1/24.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u "novom" Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 8. ožujka 2024. godine u trajanju do 14. ožujka 2024. godine. 

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je dana 15. ožujka 2024. godine u "novom" EOJN RH.