Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za društvene i druge posebne usluge s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine u predmetu nabave: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave MN 020-2/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 27. travnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S F21-0016378

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. svibnja 2021. godine do 13:00 sati.