Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, u predmetu nabave: Poštanske usluge za razdoblje od dvije godine, evid. br. VN 1/16. Poziv na nadmetanje objavljen je 23. ožujka 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0006327

Krajnji rok za dostavu ponuda je 02. svibnja 2016. g. u 13:00 sati.