Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave VN 110-2/23.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 6. ožujka 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0009381

Rok za dostavu ponuda je 4. travnja 2023. godine do 13:00 sati.