Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Opremanje interijera Providurove palače – faza 1 i faza 2, evidencijski broj nabave MN 080-34/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 11. listopada 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0036470

Rok za dostavu ponuda je 8. studenog 2021. godine do 11:00 sati.