Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Opremanje interijera odjela Gradske knjižnice u Providurovoj palači, evidencijski broj nabave MN 080-25/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 17. lipnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0022870

Rok za dostavu ponuda je 19. srpnja 2021. godine do 13:00 sati.