Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Opremanje Centra Mocire za dvije grupe, evid.br. MN 060-39/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 24. prosinca 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0045808

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. siječnja 2021. godine do 13:00 sati.