Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Opremanje Centra Mocire, evid.br. VN 060-4/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 24. srpnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0027360.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. rujna 2020. godine do 13:00 sati.