Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene na razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave VN 110-4/23.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 30. listopada 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0044954

Rok za dostavu ponuda je 27. studenog 2023. godine do 11:00 sati.