Grad Zadar pokrenuo je otvoreni natječaj male vrijednosti u predmetu: Natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u Zadru, evidencijski broj MN 11/15. Poziv na natječaj objavljen je 28. srpnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 012-0026833 i na internetskoj stranici Hrvatskog društva likovnih umjetnika.

Krajnji rok za predaju natječajnih radova je 15. listopada 2015. godine do 16:00 sati.