Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Najam kućica za izlaganje i prodaju proizvoda na manifestaciji Advent u Zadru za 2016. godinu, evidencijski broj nabave BP 33/16.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 02. studenog 2016. godine do 13:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.