Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nadzor nad građenjem i koordinator II za izgradnju novog Gradskog groblja Grada Zadra, evidencijski broj nabave MN 060-21/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 31. prosinca 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0047695

Rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2022. godine do 13:00 sati.