Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava uredskih potrepština, evidencijski broj nabave MN 020-1/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 12. kolovoza 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0029925

Rok za dostavu ponuda je 13. rujna 2021. godine do 13:00 sati.