Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava uredskih potrepština, evid.br. MN 020-3/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 7. srpnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0024867.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. kolovoza 2020. godine do 13:00 sati.