Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava uredskih potrepština, evid.br. MN 020-37/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 10. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0027454

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 1. kolovoza 2019. godine do 13:00 sati.