Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava uredskih potrepština, evidencijski broj nabave JP 020-7/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. lipnja 2019. godine do 10:00 sati.

Temeljem članka 21. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, br. 1/19) Naručitelj dana 1. srpnja 2019. godine objavljuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave, te ista postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.