Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava univerzalnih poštanskih usluga, evid. br. MN 47/12. Poziv za nadmetanje objavljen je 19.12.2012. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2012/S 002-0092697.