Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, u predmetu nabave: Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine, evid.br. VN 110-5/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. studenoga 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0045011.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. prosinca 2019. godine do 13:00 sati.