Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu, evid. br. MN 54/13. Poziv na nadmetanje objavljen je 5.12.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem  2013/S 002-0099506.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27.12.2013.g. do 11,00 sati.